bilibili入会流程

移动端入会流程

一丶需要下载bilibili link(扫码下载)

bilibili入会流程

二丶主播登录点击头像进入“主播相关”页面一点击“加入公会”一输入公会ID“1596”一阅读入会须知一填写个人信息(资料可不填)一显示入会递交成功

bilibili入会流程

PC端入会流程

主播登录后进入“主播中心”一在申请中心点击“加入公会”一输入公会ID“1596”一查询公会一申请加入公会火鱼传媒一阅读入会须知一填写个人资料(资料可不填)一显示入会递交成功

bilibili入会流程