bilibili主播开播教程图文版 直播教程

bilibili主播开播教程图文版

分区选择 可选游戏、娱乐和绘画 游戏直播 第1步,选择游戏直播,可选游戏进程直播、全屏直播、窗口区域直播三种。 ①游戏进程直播(推荐) 直播效果:直播游戏界面。 操作方式:选择此种方式后,右侧下拉选择...
阅读全文
bilibili主播直播规范 新闻资讯

bilibili主播直播规范

为维护bilibili直播的基本秩序,促进bilibili直播健康发展,特制定本直播规范,适用于所有直播房间。 一、视频直播间违规定义 主播违规行为分为严重违规、一般违规和轻微违规,视严重程度不同,处...
阅读全文